Welkom

Het is zover, uw peuter is toe aan de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling. Bij peuterspeelzaal ‘De Peuterhopeuterhoek-45-jaarek’ krijgt uw kind de ruimte om lekker te spelen en zich op zijn eigen niveau te ontplooien met leeftijdsgenootjes.  Vanaf twee jaar is uw peuter welkom bij De Peuterhoek. Wij bieden een gevarieerd programma waarin kwaliteit en veiligheid voorop staat. Tijdens één van onze inloopochtenden kunt u kennis makeKringn met de leidsters en uw kindje inschrijven (vanaf 1 jaar). Zie de berichten (rechts bij Laatste nieuws) voor de data van de inloopochtenden.

Klik hier: Jaargids 2017 2018 De Peuterhoek voor het downloaden van de jaargids .

Voor de flyer: Flyer De Peuterhoek 2017