Vakantie overzicht

Vakantie overzicht schooljaar 2018/2019

 

Herfstvakantie                       22 oktober t/m 27 oktober 2018

Kerstvakantie                         24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie                25 februari t/m 1 maart 2019

Goede Vrijdag en Pasen     19  t/m 22 april 2019

Meivakantie                             29 april t/m 3 mei 2019

Pinksteren                                9 & 10 juni 2019

Zomervakantie                       22 juli t/m 30 augustus 2019

Toelichting: de Peuterhoek volgt, net als de Bleiswijkse basisscholen, het voorstel van de federatie vanuit Rotterdamse scholen, de FOKOR.