Beleid Coronavirus (update 16 maart 2020)

Update 16 maart 2020:

Hierbij een berichtgeving over een aanvulling op ons beleid betreffende het coronavirus (COVID-19). Dit beleid kan worden aangepast aan de actuele situatie.

Er zijn zojuist nieuwe landelijke maatregelen door het kabinet naar buiten gebracht betreffende het coronavirus (COVID-19). Wij zullen hier uiteraard gehoor aan geven.

Dit houdt in dat wij tot en met 6 april 2020:
– Een oplossing zullen bieden voor de opvang aan kinderen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Wat onder deze beroepsgroepen wordt verstaan kunt u hier vinden.

– Valt u onder een van deze beroepsgroepen en is daardoor de opvang van uw kind noodzakelijk, geef dit dan per ommegaande via de e-mail aan ons door info@depeuterhoek.nl. Vermeld daarbij de naam van uw kind en uw beroep.

– Wanneer u niet onder een van deze beroepsgroepen valt zullen wij geen opvang kunnen bieden.

– De peuterdans zal ook tot en met 6 april niet worden gegeven.

Het kabinet denkt met deze maatregelen de verspreiding van het coronavirus en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Wij sluiten ons daar volledig bij aan.

Wij hopen u en de kinderen snel weer in alle gezondheid te mogen ontvangen! Wij zullen u daar te zijner tijd per e-mail van op de hoogte brengen.