De Peuterhoek weer open vanaf 11 mei

Hierbij een update wat betreft het coronavirus (COVID-19).

Het kabinet heeft onlangs besloten om de basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer te laten openen.

Dit betekent dat wij u en uw kinderen weer mogen ontvangen!

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Volwassenen zoals u, de leidsters en andere aanwezigen op de Peuterhoek zullen zich wél aan deze richtlijn moeten houden. Natuurlijk zullen wij extra aandacht (blijven) besteden aan hygiëne.

Bovendien blijft gelden dat als kinderen, ouders of medewerkers de volgende (milde) klachten hebben zij niet naar de opvang mogen komen. Het gaat dan om: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius of koorts boven 38 graden Celsius of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Het RIVM adviseert daarnaast volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) niet naar school of de kinderopvang te komen.

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor andere personen die doorgaans uw kind bij ons komt brengen of ophalen. Als uw kind tijdens de opvang klachten krijgt zullen wij u bellen en vragen uw kind zo snel mogelijk op te halen. Let op: we moeten de richtlijnen opvolgen van het RIVM dus als u uw kind komt brengen met genoemde klachten zijn we genoodzaakt om u met uw kind weer naar huis te laten gaan.

Wij hebben goed nagedacht en verschillende werkwijzen overwogen over hoe we de kinderen niet alleen een warm welkom kunnen geven, maar ook op een veilige en verantwoorde manier weer kunnen ontvangen. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor een zogenoemd “buiten de deur” beleid. Dit betekent dat u niet met uw kind mee naar binnen mag gaan bij het brengen en niet zelf uw kind in het lokaal mag ophalen. Daarvoor in de plaats zal een leidster uw kind begeleiding bieden bij het brengen en halen. Probeer uw kind alvast voor te bereiden op deze verandering.

Dit houdt in dat er bij het moment van brengen een leidster bij de voordeur zal staan om uw kind te ontvangen (laat uw kind zijn eigen tas naar binnen dragen) zij zal uw kind naar de hal begeleiden waar een andere leidster hulp zal bieden bij het uittrekken van de jas en het opbergen van de tas. De leidster bij de voordeur zorgt er voor dat er maximaal 3 kinderen in de hal aanwezig zullen zijn wanneer dit zich voordoet zal zij dit aangeven en zult u even moeten wachten.

Bij het ophalen van uw kind zullen de leidsters kijken welke ouders er vooraan op het plein aanwezig zijn en bijhorende kinderen daarvan als eerste naar buiten begeleiden. Op deze manier is het voor u mogelijk om de 1,5 meter afstand tot elkaar op het plein mogelijkheid te bieden.

Er zal een duidelijke markering aangebracht worden tot waar u zich mag bevinden bij de voordeur (afstand tot de leidster). Ook zult u gebruik moeten maken van een andere uitgang als wat u gewent bent, dit zal ter plekke duidelijk voor u zijn. Ik wil u dringend vragen zich hieraan te houden.
Er mag maximaal 1 volwassene per kind komen en wanneer er (noodzakelijk) andere kinderen meegaan wilt u dan gebruik maken van een kinderwagen of uw kind aan de hand houden omdat deze kinderen niet op het plein mogen rondlopen. Wanneer u een mededeling of vraag heeft voor de leidster kunt u dit via een whatsapp bericht versturen tel.nr.: 06-52261889. Ik wil u met nadruk vragen of u de jas, tas, beker en (fruit-)bakje (goed zichtbaar) wilt voorzien van de naam van uw kind aangezien de leidsters nu de zorg dragen voor het opbergen c.q. aantrekken hiervan. Ook moet ik u helaas meedelen dat u gedurende deze periode niet aanwezig kunt zijn wanneer wij de verjaardag van uw kind zullen vieren.

Naast ons huidige hygiëne-beleid voor COVID-19 zullen we nog meer tijd besteden aan het schoonhouden van onze locatie en het aanwezige speelmateriaal.

We zullen nog moeten wachten met het opstarten van de peuterdans. Wanneer dit weer mogelijk is krijgt u daar automatisch een bericht van.

Denkt u bij het wachten op ons plein ook aan het houden van de 1,5 meter afstand tot elkaar? U kunt daarvoor uiteraard gebruik maken van de ruimte buiten onze hekken.

Het is een vreemde situatie waar we ons in bevinden maar met elkaar moet het lukken om daar een weg in zien te vinden. Ik hoop dat u hier begrip voor heeft, op deze manier kunnen wij de veiligheid van ons allemaal zoveel mogelijk waarborgen.

Wij kijken er naar uit om u en de kinderen weer te ontmoeten!