Activiteiten

Op de Peuterhoek worden verschillende activiteiten georganiseerd:
 Eens per kwartaal wordt er op de groep gezongen. Ouders mogen dan om 11:30 uur in de groep komen en samen met hun peuter de liedjes meezingen.

Omdat we bewegen heel belangrijk vinden voor peuters, starten we na elke vakantie een peuterdans cursus (zie Peuterdans).

Eens per half jaar zijn er kijkochtenden. U kunt dan als ouder een ochtend meekijken bij uw kindje.  Per ochtend kan er één ouder komen kijken (het duurt ongeveer een uur). U kunt zich hiervoor vooraf inschrijven op de intekenlijst die wordt opgehangen.

Andere activiteiten zijn de Nationale Voorleesdagen in januari, het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Aan het einde van het schooljaar vieren we een “juffenfeest” waarbij alle juffen jarig zijn.