Pedagogisch beleid

De Peuterhoek heeft een duidelijke visie voor ogen. Een visie waarbij de zorg en ontwikkeling voor uw kind voorop staat. Wij vinden het belangrijk dat uw peuter het bij ons naar zijn zin heeft. Bij peuterspeelzaal ‘De Peuterhoek’ krijgen de kinderen alle ruimte om lekker te spelen en zich op hun eigen niveau te ontplooien.

De Peuterhoek stimuleert de ontwikkeling van de peuters op het cognitieve, sociale, motorische en creatieve vlak. Hiermee bedoelen we:

Cognitief: voorlezen, zingen, gesprekjes houden, kleine rijmpjes leren, spelletjes doen e.d.

Sociaal: samen eten en drinken, kringspelletjes, feestvieren, kleine opdrachtjes uitvoeren zoals jassen halen, zingen, muziek maken e.d.

Motorisch: klimmen, rennen, buiten spelen, bouwen, puzzelen, dansen e.d.

Creatief: verven, plakken, knippen, tekenen, kleuren, scheuren, kleien e.d.

Wij merken dat de peuters de variatie erg leuk vinden. Kinderen van deze leeftijd kunnen hun aandacht nog maar kort vasthouden en daarom is het belangrijk ze diverse activiteiten aan te bieden.