Puk & Ko (VVE)

Binnen de Peuterhoek werken met een VVE programma. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is gericht op de taalontwikkeling en –stimulering van peuters. Het is goed voor alle peuters, maar speciaal voor kinderen met een taalachterstand. Het programma dat we gebruiken is Puk en Ko.

Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s, zoals Welkom Puk, Dit ben ik, Eet Smakelijk, Oef wat warm, Regen, Hatsjoe, Knuffels.
 Door het aanbieden van deze thema’s, die aansluiten op de belevingswereld van de peuters wordt spelenderwijs hun woordenschat ontwikkeld en uitgebreid. Spelenderwijs, dat wil zeggen door middel van spelletjes, liedjes, dans, knutselactiviteiten en verhaaltjes.Werkje Tijgertjes