Vakantie overzicht

Vakantie overzicht schooljaar 2019 / 2020

Herfstvakantie          19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie            21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie    22 feb t/m 1 maart 2020
Goede vrijdag/Pasen vrij 10 april  t/m ma 13 april 2020
Meivakantie               25 april t/m 10 mei 2020
Hemelvaart                donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren                  maandag 1 juni 2020
Zomervakantie         18 juli t/m 30 aug 2020

Toelichting: de Peuterhoek volgt, net als de Bleiswijkse basisscholen, het voorstel van de federatie vanuit Rotterdamse scholen, de FOKOR.