Organisatie

De Peuterhoek is mogelijk dankzij een groot aantal mensen:

Leidsters
De gediplomeerde leidsters begeleiden de peuters terwijl zij samen leren eten, drinken, spelen & luisteren.

Dagelijkse leiding
Boven de leidsters staat de hoofdleidster Annette Koster. Zij zorgen voor de noodzakelijk taakverdeling en organisatorische zaken.

Oudercommissie
De oudercommissie bestaat uit ouders die zich in zetten voor De Peuterhoek en helpen de kwaliteit hoog te houden. Deze commissie houdt zich tevens bezig met het inzamelen van het oud papier in Bleiswijk.

Gemeente
De gemeente levert de accommodatie en helpt de kosten laag te houden door middel van subsidie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde documenten om deze subsidie(s) in stand te kunnen houden.