a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
  /  Organisatie
Organisatie

Directeur bestuurder

De Peuterhoek wordt bestuurd door Jenny Dieterich, directeur-bestuurder.
De directeur-bestuurder bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor het resultaat van de organisatie. Het gaat daarbij om het uitzetten van de strategie van de organisatie en het vertalen van de strategie naar concrete doelstellingen.

De directeur bestuurder onderschrijft de missie en visie van De Peuterhoek; De Peuterhoek heeft tot doel het bieden van de mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting en contact van peuters en ouders in een veilige omgeving. Waarbij de zorg voor en de  ontwikkeling van de peuter voorop staat.

 

Pedagogisch medewerkers

Er zijn 7 pedagogisch medewerkers in dienst waarvan 1 als invalkracht werkzaam is. De dagelijkse leiding ligt in handen van de hoofdleidster die tevens werkzaam is als pedagogisch coach. Daarnaast is een pedagogisch medewerker werkzaam met de opleiding ‘motoriek/bewegen jonge kind’ die onze lessen peuterdans verzorgt.

 

Raad van Toezicht

De Peuterhoek is een stichting met een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit deskundigen op bijvoorbeeld financieel en pedagogisch gebied. Toezicht houden, meedenken, met raad en advies de directeur-bestuurder terzijde staan en verantwoording afleggen: dat zijn samengevat de taken van de Raad van Toezicht.

 

Oudercommissie

Wij betrekken graag de ouders bij onze organisatie door middel van een oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit ouders van peuters die De Peuterhoek bezoeken of op de wachtlijst staan. Leden van de oudercommissie behartigen het belang van de ouders en peuters en bevorderen een goede relatie met de pedagogisch medewerkers van De Peuterhoek.