a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
  /  Vol vertrouwen naar de basisschool
Vol vertrouwen naar de basisschool

We besteden veel tijd en aandacht aan het stimuleren van een doorgaande leerlijn met de Vroegschoolse educatie (basisschool). We proberen deze doorgaande leerlijn zoveel mogelijk te optimaliseren en het aanbod af te stemmen met de basischool. Op deze manier raken de peuters alvast gewend aan de schoolmethode en kunnen ze goed voorbereid en vol zelfvertouwen de volgende stap zetten!

Bij de doorgaande leerlijn onderscheiden we de volgende aspecten:

  • De doorgaande leerlijn in het beleid: samenwerkingen afstemmen tussen voor- en vroegschoolse educatie.
  • De overdracht van gegevens tussen voor- en vroegschoolse opvang.
Kind volgsysteem

Voor een doorlopende leerlijn is het van belang dat de ontwikkeling van een peuter goed in de gaten wordt gehouden en in kaart wordt gebracht met een kind volgsysteem. Het is belangrijk om ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig te signaleren. Wij gebruiken daar het kind volgsysteem Pravoo voor. Hierbij wordt structureel gewerkt met observatielijsten om de ontwikkeling van uw peuter te volgen.

We gaan met ouders in gesprek als we een vermoeden hebben van een achterstand bij hun peuter. In overleg zullen we bepalen wat de beste handelwijze is om deze achterstand aan te pakken. Elke peuter is uniek en vraagt om een unieke benadering. Wanneer u toestemming geeft kunnen wij de ontwikkelingsgegevens van uw peuter aan de basisschool overhandigen zodat daar de aanpak optimaal kan worden voortgezet.

Ook kan het consultatiebureau ons benaderen voor een bepaalde zorg bij een van onze peuters. Door het hanteren van dit kind volgsysteem kunnen wij hierin een belangrijke rol innemen en onze expertise delen.